W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Konsultacje projektu Strategii Rozowju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku
Na podstawie Uchwały nr LXIV/679/2022 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.09.2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Projekt strategii podlega konsultacjom z: sąsiednimi gminami: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Miasta Tarnobrzega, a także z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

Konsultacje odbędą się w terminie od 4.11.2022 r. do 9.12.2022 r. 

Mieszkańcy Miasta Tarnobrzega oraz ww. podmioty, mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 9.12.2022 r. poprzez:

1. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag, osobiście w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;

2.  przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres 
e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl;

3. przesłanie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, w okresie realizacji konsultacji 
(o terminowości decyduje data wpływu formularza zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Tarnobrzega);

4. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza zgłaszania uwag poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” oraz formularz zgłaszania uwag
zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5, a także zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/432/2022-r-strategia-rozwoju-miasta.
W terminie 30 dni od upływu terminu zamknięcia konsultacji na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega (www.um.tarnobrzeg.pl), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega (https:// bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/432/2022-r-strategia-rozwoju-miasta) zostanie zamieszczone sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, wraz z wniesionymi uwagami w trakcie konsultacji oraz odniesieniem się do nich z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

Ponadto spotkanie konsultacyjne ww. dokumentu dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. o godz.14.00 w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Aleja Warszawska 227B.

Powiadom znajomego