W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.11.2021

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22674
Numery kont bankowych i dane do faktur 8432
Godziny pracy 5848
Kierownictwo urzędu 5126
lista rzeczoznawców majątkowych 3955
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega 594
Plan audytu na 2022 rok 346
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 240
Plan działania Urzędu Miasta Tarnobrzega w zakresie dostępności na lata 2020-2025 213
Plan audytu na 2023 rok 212
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 196
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 r. 196
Petycja w sprawie szczepień Covid-19 185
Petycja w sprawie poparcia starań Gminy Solina dotyczących działań oczyszczenia dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego 176
Klauzula RODO 175
Informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa 157
Petycja w sprawie wystapienia do Sejmu RP z inicjatywą ustawodawczą w zakresie nowelizacji ustaw 145
Petycj aw sprawie zniesienia opłaty parkingowej dla pracowników 144
Petycja w sprawie poparcia działań na rzecz budowy zbiornika Góra Ropczycka 134
Petycja w sprawie zmiany decyzji o rezygnacji z organizacji lodowiska miejskiego w Tarnobrzegu 131
Petycja w sprawie obwodnicy 124
Informacja o działalności kontrolnej Biura Kontroli w 2022 roku (podmioty kontrolowane i zakres kontroli) 111
Petycja o popracie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 109
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2021 r. przez Radę Miasta 108
Petycja w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka 107
Petycja w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 107
Petycja w sprawie tworzenia zespołów przedszkolnych 106
Petycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 105
Plan audytu na 2024 rok 104
Dane teleadresowe Urzędu Miasta Tarnobrzega 100
Petycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 99
Petycja w sprawie przygotowania opakietu profilaktycznego dla osób starszych 99
Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy 99
ZBIORCZA INFORMACJA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH 98
Petycja dot. uznania szczepionek przeciwko Covid za eksperyment medyczny 96
Petycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 93
Petycja w sprawie wykonania remontu chodnika przy ul. Bolesława Prusa 2. 85
Informacja o działalności kontrolnej Biura Kontroli w roku 2023 (podmioty kontrolowane i zakres kontroli) 76
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega w 2022 r. 76
Petycja w sprawie zapoznania się z protokołem NIK, przeprowadzenia analizy, wykonania rekonesansu w obszarze długofalowego planowania promocji gminy oraz nabycia inteligentnych centrów informacji multimedialnej 71
Petycja w sprawie wykonania ,,łącznika” ulicy Skalna Góra z ulicą Armii Krajowej. 70
Petycja w sprawie wykonania remontów chodników znajdujących się w sąsiedztwie bloków przy ul. Dąbrowskiej 22 i 24. 69
Petycja dotycząca przygotowania do wdrożenia w JST dyrektywy NIS2 57
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (dot. kontroli dotacji oświatowych). 49
Petycja w sprawie wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przetwarzania odpadów pn. „Energia dla Tarnobrzega” 43
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (dot. kontroli dotacji udzielonych na zadania z zakresu sportu). 42
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (dot. kontroli dotacji udzielonych na zadania publiczne w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 35
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2023 r. przez Radę Miasta 17
Petycja w sprawie podejmowania przez Miasto Tarnobrzeg działań zmierzających do wspierania gospodarstw domowych w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 8
Petycja w sprawie wdrożenia wdrożenia nowoczesnych technologii atomatyzacji w procesach adminisracyjnych gminy 8
Statystyki strony Prezydent Tarnobrzega
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Tarnobrzega 14298
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Formularze interpelacji, wniosku i zapytania radnego. 1346
Radni Rady Miasta VIII kadencji 832
Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" 558
Plany pracy komisji stałych na 2022 rok 539
Interpelacja dot. inwestycji wspólnej ze spółdzielniami budowy parkingu na ul. Dekutowskiego 14 i 16 436
168/22 Interpelacja dot. spotkania z dn. 23.02.2022 r. przedstawicieli Magistratu z Marszałkiem w sprawie szpitala 423
172/22 Interpelacja dot. spotkania z dn. 19.07.2022 r. Zastępcy Prezydenta z Dyrektorem Szpitala 422
Plan pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2022 r. 419
170/22 Interpelacja dot. spotkania z dn. 29.08.2022 r. Prezydenta z Dyrektorem Szpitala 411
169/22 Interpelacja dot. spotkania z dn. 10.11.2022 r. Zastępcy Prezydenta z Dyrektorem Szpitala 407
171/22 Interpelacja dot. spotkania z dn. 11.08.2022 r. Zastępcy Prezydenta z Dyrektorem Szpitala 406
Młodzieżowa Rada Miasta - pliki do pobrania 405
Link do transmisji 400
Plan pracy Rady Miasta Tarnobrzega 398
89/22 Interpelacja dot. wykazu osób zgłoszonych do odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej i Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 333
Klub Radnych "Wspólnie Dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega" 274
62/23 Interpelacja dot. gruntów posiadanych przez TTBS 273
38/22 Interpelacja dot. wynagrodzeń pracowników UM 254
Klub Radnych "Wspólny Tarnobrzeg" 253
45/22 Wniosek dot. udostępnienia dokumentów 251
46/23 Interpelacja dot. zleceń i kosztorysów skierowanych przez UM do RDM w marcu 2023 r. oraz wyciągu z kont za płatności w/w zleceń. 246
Harmonogram dyżurów na 2022 rok 241
35/22 Interpelacja dot. wysokości wynagrodzeń wymienionych osób na dzień 31.12.2021 r. i 1.04.2022 r. 239
wniosek dot. usunięcia drzew wzdłuż parkingu przed blokiem ul. Dąbrowskiej 8 238
Klub Radnych "Razem dla Tarnobrzega" 233
Listopad 2021 227
131/22 Interpelacja dot. wynagrodzeń brutto pracowników UM i podległych organów/ instytucji 220
Komisja Techniczno-Inwestycyjna 220
10/23 Zapytanie dot. pytań wymienionych w piśmie w sprawie organizacji MOPR, braków kadrowych, zastępstw, łączenia stanowisk 218
Klub Radnych "Dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega" 215
dot. wykonania ulic: Koniczynki, Żurawinowej, Konwaliowej, Malinowej i Błonie 213
15/22 Wniosek dot. „muru dzikowskiego” 207
64/22 Wniosek dot. wykonania audytu w RDM 206
37/22 Interpelacja dot. udostępnienia wykazu dokumentów udostępnionych do kontroli Komisji Rewizyjnej 203
8/23 Zapytanie dot. kroków Prezydenta wobec dyrektor MOPR 202
71/22 Wniosek dot. udostępnienia planów finansowych MOPR na lata 2020-2022 199
Harmonogram dyżurów na 2023 r. 198
dot. informacji o pracach wykonanych w ramach „Bieżącego utrzymania dróg” 196
2/23 Zapytanie dot. wglądu w sytuacje pracowników MOPR 195
7/23 Zapytanie dot. skargi pracowników MOPR do Wojewody Podkarpackiego 195
dot. ruchów kadrowych w UM 194
35/24 Interpelacja dot. budowy masztu telefonii komórkowej przy ul. Kwiatkowskiego i ul. Wrzosowej 192
Radni Rady Miasta Tarnobrzega IX kadencji 190
32/22 Interpelacja dot. remontu parkingów za pawilonami przy ul. Wyspiańskiego 189
Interpelacja w sprawie 7/22 Interpelacja dot. zlecenia RDM remontu nawierzchni bitumicznej ul. Koniczynki, Żurawinowej, Konwaliowej, Malinowej i Błonie 189
10/22 Interpelacja dot. kosztów dla miasta z tytułu zużycia energii elektrycznej w wymienionych terminach 188
44/22 Interpelacja dot. zwolnienia z opłaty parkingowej pracowników placówek oświatowych podczas załatwiania spraw służbowych 186
dot. zabezpieczenia środków w budżecie na 2022 r. 185
dot. przebiegu trasy autobusu linii nr 14 183
19/24 Interpelacja dot. dochodów z umów z miastem firmy Eltrans Skopanie z wyszczególnieniem lat, przedmiotem tych umów, z jakiej pomocy publicznej ta firma korzystała i z jakiego tytułu, w rozbiciem na lata 182
Statystyki strony Miasto Tarnobrzeg
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2023 r. 1605
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2024 r. 1043
Formularze interaktywne 2024 966
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 września 2023 r. o numerach i granicach obwodowych siedzib komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 878
Zarządy Osiedli Miasta Tarnobrzega 822
Wzór pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń 763
Formularze interaktywne 704
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do senatu RP 584
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 574
Formularze interaktywne 543
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NORBERT KOLANO ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW 532
Informacja o kandydatach zgłoszonych do wyborów III kadencji Rady Seniorów 495
Postanowienie KOmisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP 446
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie podziału Miasta Tarnobrzega na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 445
Ewidencja Tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega" 444
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2022 r. 442
Wzór herbu Miasta Tarnobrzega 440
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki 428
Statut Miasta Tarnobrzega 426
Uchwała Nr 1/2022 NZW TTBS sp., z o. o. z dnia 21.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki TTBS Sp. z o. o. w Tarnobrzegu 403
Formularze interaktywne 401
Uchwała i wzory dokumentów związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych 364
Uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2022 rok 363
Informacja Komisarza Wyborczego o losowaniu członków OKW 358
Aktualizacja PKD i wskaźników - kwiecień 2023 r. 353
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 351
Informacja roczna za 2021 r. 347
Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2022 rok 346
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnobrzega - obowiązuje od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. 336
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2021 r. 322
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o obwodach i siedzibach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 316
Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2021 r. 303
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnobrzega - obowiązuje od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. 302
Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2024 rok 298
Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzien 7 kwietnia 2024 r. 296
Uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2024 rok 282
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławnikach 276
Uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2023 rok 272
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 2023 r. 268
Wykaz przyznanych dotacji na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi sportu w 2022 r. 268
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za I półrocze 2021 r. 264
Informacja Komisarza Wyborczego o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji 263
Ogłaszenie o naborze kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet w kadencji 2022-2024 263
Raport o stanie miasta za 2020 r. 262
Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2023 rok 261
Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2022 r. 261
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP 256
Uchwała w sprawie WPF Miasta Tarnobrzega na lata 2022-2036 243
Formularz ePUAP 234
Formularze 234
Statystyki strony Jednostki Samorządowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoła Podstawowa Nr 9 3295
Szkoła Podstawowa Nr 10 1653
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 960
Przedszkole Nr 8 910
Zespół Szkół Nr 2 619
Żłobek Miejski Nr 2 606
Przychodnia Specjalistyczna 559
Przedszkole Nr 15 501
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 490
Tarnobrzeski Dom Kultury 441
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 429
Zespół Szkół Nr 1 424
Przedszkole Nr 1 421
Zespół Szkół Specjalnych 398
Żłobek Miejski Nr 1 394
Szkoła Podstawowa Nr 7 386
Przedszkole Nr 3 371
Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu 369
Przedszkole Nr 12 361
Szkoła Podstawowa Nr 3 361
Centrum Kształcenia Zawodowego 360
Przedszkole Nr 4 354
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 347
Tarnobrzeskie Centrum Seniora 344
Przedszkole nr 7 340
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu 326
Przedszkole Nr 2 326
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 323
Szkoła Podstawowa Nr 4 314
Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica 310
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu 288
Zespół Szkół Nr 3 282
Dom Pomocy Społecznej 280
Szkoła Podstawowa Nr 8 276
Przedszkole Nr 6 265
Przedszkole Nr 17 258
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 244
Przedszkole Nr 5 237
Szkoła Podstawowa Nr 11 224
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzeska Dolina Wisły 220
Środowiskowy Dom Samopomocy 213
Szkoła Podstawowa nr 6 211
Przedszkole Nr 18 205
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 203
Przedszkole Integracyjne Nr 9 193
Przedszkole Nr 13 187
Wniosek - postępowanie awans zawodowy 135
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa 131
MOPR Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny 112
MOPR Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne 104
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Karta abonamentowa JEZIORO 15505
Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega wprowadzająca Strefę Płatnego Parkowania 750
Wykaz kamer miejskiego monitoringu wizyjnego 435
Zadania ustawowe Straży Miejskiej 264
Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) 203
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W TARNOBRZEGU 169
Klauzula informacyjna - punkt kamerowy 164
Klauzula informacyjna - udzielanie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy 142
Klauzula humanitarna: dla osób deklarujących pomoc humanitarną dla uchodźców przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy 135
Klauzula informacyjna 57