W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku

Dnia 28 czerwca 2023 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła uchwałę nr LXXVI/798/2023 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), która szczegółowo określa procedury opracowania strategii rozwoju gminy, wymagane elementy tego dokumentu oraz wprowadza wymóg jego spójności z innymi strategiami rozwoju.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju Miasta Tarnobrzega. 

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest spójna z wytycznymi unijnymi w obecnym ich kształcie i koresponduje z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi, w tym m.in.: Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą na 2030 r.), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2030 oraz Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. 

Misją „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Tarnobrzega poprzez współdziałanie władz samorządowych z całą społecznością Tarnobrzega oraz zapewnianie warunków rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności gospodarki zielonej i niebieskiej oraz adaptacji do zmian klimatu. 

Cele strategiczne zawarte w „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” to:

- podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju nowoczesnych miejsc pracy,

- wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki,

- optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Załączniki

Powiadom znajomego