W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Klauzula informacyjna obrady sesji

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY MIASTA TARNOBRZEGAWypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49.

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miasta Tarnobrzega wynikającego z art. art. 20, ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w celach archiwizacyjnych w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.      Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące m.in. usługi dotyczące wsparcia technicznego dla wykorzystywanych systemów informatycznych w tym obsługi transmisji on-line obrad, nagrywania obrad i archiwizacji nagrań (firma MWC Sp. z o.o, ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań, oraz TSM w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg), którym to podmiotom administrator powierzył na podstawie zawartych umów przetwarzanie danych osobowych. 

Z uwagi na transmisję on-line w sieci Internet, dane będą powszechnie dostępne, poprzez ich udostępnienie na stronie internetowej www.esesja.tv pod adresem: https://www.esesja.tv/transmisje_z_obrad/418/rada-miasta-tarnobrzega.htm, oraz na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega (link do transmisji) i BIP.

5.      Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

7.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oryginały nagrań transmisji zawierające Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 25 lat zgodnie z kategorią archiwalną A”, a następnie przekazane do Archiwum Państwowego na wieczyste przechowywanie.

8.      Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiadom znajomego