W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Informacja o kandydatach zgłoszonych do wyborów III kadencji Rady Seniorów

Informacja o kandydatach do Rady Seniorów Kadencji 2023-2027

(alfabetycznie)

 

Bańka Janina- Akademia Seniora; wolontariuszka, prowadzi zajęcia z pacjentami w ZPO, DPS i Hospicjum. Występuje w „Teatrze bez metryki”. Prowadziła przez 10 lat Zespół „Lasowiacy”.

Bednarek Elżbieta- Okręg Polski Związek Wędkarski; ma doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych zdobyte prywatnie w domu podczas długiej opieki nad bliskimi. Jest osobą empatyczną i otwartą na realizację potrzeb drugiej osoby. Posiada podstawowe kwalifikacje z zakresu pielęgnacji i higieny osoby starszej. Organizuje zajęcia dla dzieci (podczas półkolonii Akcji Katolickiej). Organizuje też konkursy z wiedzy ekologicznej, wędkarskiej, zawody wędkarskie seniorów.

Bęc Krystyna- Akademia Seniora; opracowuje i realizuje projekty, organizuje spotkania informacyjne. Opiekuje się osobami starszymi- pomaga im w codziennych czynnościach i załatwianiu spraw, np. urzędowych, zdrowotnych, zakupów. Jest członkiem Akademii Seniora. Wydaje potrzebującym żywność z BŻ, jest członkiem CPK oraz Rady Programowej Stowarzyszenia Doradców Zawodowych.

Biernacka Józefa- Akademia Seniora; pełnił funkcję Przewodniczącej Rady Seniorów w latach 2019-2023. Jest Założycielką i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Akademia Seniora w Tarnobrzegu. Inicjatorka powołania Tarnobrzeskiego Centrum Seniora. Jest Autorką projektów z zakresu profilaktyki zdrowia i aktywizacji seniorów i wolontariuszką w Tarnobrzeskim Banku Żywności. Prowadzi punkt wydawania żywności dla osób potrzebujących.

Bokwa Wiesława- Akademia Seniora; prowadzi działalność w ogrodach działkowców i Radzie Osiedla. Czynnie uczestniczy w pracach Tarnobrzeskiego Centrum Seniora.

Byczek Halina- Uniwersytet Trzeciego Wieku; jest liderką UTW w dziedzinie kultury i sportu, aktywistką- działa w chórze, wolontariuszką oraz członkiem Komisji Rewizyjnej UTW.

Czarnecka Teresa- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; opiekowała się osobami starszymi z rodziny i spoza rodziny. Jest członkiem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnobrzegu.

Dąbek Łucja- Akademia Seniora; od 32 lat jest skarbnikiem w zarządzie Cechu Rzemiosł Różnych i egzaminatorem powołanym przez Rzeszowską Komisję egzaminacyjną. Od 9 lat sprawuje funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Jest szkoleniowcem w zawodzie fryzjer. 

Dryś Józef- Akademia Seniora; prowadzi działalność w ogrodach działkowców i Radzie Osiedla.

Dryś Zofia- Akademia Seniora; jest skarbnikiem w Banku Żywności i działa w Radzie Osiedla.

Dusak Bronisława- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; od lat opiekuje się ojcem, teściami i siostrą (86 lat) oraz pomaga sąsiadowi (84 lata). Pracuje w Zarządzie Ogródków Działkowych od 3 kadencji w Komisji Rewizyjnej ZSP. Radna Rady Seniorów kadencji 2019-2023.

Frąszczak Krystyna- Uniwersytet Trzeciego Wieku; założycielka i prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. Prowadziła działalność związkowa. Radna Rady Seniorów w latach 2019-2023.

Gajkowska Danuta Lidia- MOPR- Dom Dziennego Pobytu; Działalność na rzecz uczestników Domu Dziennego Pobytu

Gardynik Anna- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; Od dwóch kadencji jest w Zarządzie Sekcji Emerytów ZNP. Pracuje jako kurator w sądzie. Jest Przewodniczącą Komisji Rozjemczej SOD.

Gardynik Leon- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; Od trzech kadencji jest w Zarządzie Sekcji Emerytów ZNP. Jest również już trzecia kadencję Prezesem Zarządu w stowarzyszeniu „SOD Zwierzyniec”. Radny Rady Seniorów kadencji 2019-2023.

Grabowska Ewa- Uniwersytet Trzeciego Wieku; pracuje na rzecz UTW od 2007 r. Jest radną Rady Seniorów od dwóch kadencji, w latach 2019-2023 była sekretarzem RS. 

Jonko Andrzej- Uniwersytet Trzeciego Wieku; animator sportów wodnych i olimpiad sportowych UTW, jest wolontariuszem i działkowcem.

Juruś Jadwiga- Uniwersytet Trzeciego Wieku- Jest wolontariuszem na rzecz UTW. Sprawuje również funkcję Skarbnika- kasjera i księgowej w UTW w Tarnobrzegu. Jest członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 6.

Kędzia Henryk- Stowarzyszenie Esteka- Od roku 2014 pozyskuje środki od instytucji miejskich, wojewódzkich, centralnych i różnych fundacji, na prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych w Tarnobrzegu. Organizuje spotkania w formie kawiarenek dla osób starszych oraz zajęcia poprawiające sprawność fizyczną: nordic walking, jazda na rowerach, gimnastyka, trening na siłowni. Od roku 2020 prowadzi zajęcia: nordic walking, gimnastyka i jazda na rowerach. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Esteka.

Kostępska Wanda- MOPR- Dom Dziennego Pobytu; działalność na rzecz uczestników Domu Dziennego Pobytu.

Kotowska Krystyna- Uniwersytet Trzeciego Wieku; liderka UTW, pracuje w komisji kultury. Organizuje imprezy integracyjne dla seniorów. Jest również członkiem Rady Osiedla.

Malarz Wiesława- Uniwersytet Trzeciego Wieku; opiekuje się osoba starszą po sąsiedzku. Jest wolontariuszem na rzecz UTW. Działa w Związku Działkowców Ogródków Działkowych.

Młodawski Zbigniew- Uniwersytet Trzeciego Wieku; był radnym Rady Seniorów (2015-2019), pracował w Szpitalu w Tarnobrzegu. Działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Banku Żywności i Stowarzyszeniu na rzecz Tarnobrzeskiego Szpitala.

Młynarczyk Alicja- MOPR- Dom Dziennego Pobytu. Działalność na rzecz uczestników Domu Dziennego Pobytu. Radna Rady Seniorów kadencji 2019-2023.

Okonowska Barbara- Akademia Seniora; Opiekowała się przez 9 lat osobą starsza aż do śmierci. Aktywnie uczestniczy w pracach Tarnobrzeskiego Centrum Seniora.

Okonowski Grzegorz- Akademia Seniora; jest wolontariuszem zakupowym i czynnie działa w Tarnobrzeskim Centrum Seniora.

Palacz Jan- Uniwersytet Trzeciego Wieku; działa w UTW, jest radnym Rady Seniorów, pracuje w stowarzyszeniu Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg.

Partyka Henryk- Uniwersytet Trzeciego Wieku; był wiceprzewodniczącym Rady Seniorów w latach 2015-2019 oraz radnym Rady Seniorów w latach 2019-2023. Sprawuje też już drugą kadencję funkcję członka Zarządu UTW.

Paterek Bogusław- Akademia Seniora; pracował w turystyce zagranicznej i krajowej i czynnie działa w Tarnobrzeskim Centrum Seniora.

Piekarska- Kret Dorota- Akademia Seniora; opiekuje się rodzicami, którzy są w wieku 80+. W czasie pracy zawodowej działała w sprawach socjalnych i związkach zawodowych.

Pietrow Maria- Uniwersytet Trzeciego Wieku; od wielu lat pracuje w UTW, prowadzi Edukacyjny Klub Filmowy, organizuje Dzień Seniora w Centrum Seniora. Współpracuje z Klubem Literackim w UTW. Prowadzi prace redakcyjną przy biuletynie UTW „Żyjmy radośnie”. Radna Rady Seniorów kadencji 2019-2023.

Poznańska Danuta- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; od 1998 r. pełni funkcję przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Opiekuje się i wspiera osoby starsze w różnym wieku. Doradza w sprawach osobistych, zdrowotnych i finansowych. Przez kilka lat opiekowała się chorymi rodzicami. Działa czynnie w Zarządzie Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rzeszowie od kilku kadencji, gdzie miała kontakt 
z osobami starszymi. Prowadzi tez ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli. Zna potrzeby osób starszych. Od dwóch kadencji jest w Radzie Seniorów. 

Poźniak Ewa- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; Opiekuje się leżącym bez kontaktu 88- letnim Tatą oraz 91- letnim Teściem. Jest sekretarzem w Zarządzie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Procak Bogusław- Akademia Seniora; jest radnym Rady Seniorów mijającej kadencji, członkiem Klubu Seniora Zakrzów i Towarzystwa Przyjaciół Zakrzowa.

Sęk Tadeusz- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego; działając w ZŻWP Koło nr 13 jako sekretarz ma w zakresie działania opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy. Pracuje tez w Stowarzyszeniu Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla osób 60+ z samoobrony. 

Sosnowska Halina- Akademia Seniora; działała w komitecie rodzicielskim, pracuje w samorządzie mieszkańców, oraz prowadzi działalność społeczną działkowców.

Stec Małgorzata- Akademia Seniora; pracuje na rzecz stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności, gdzie jest też członkiem Komisji Rewizyjnej. Udziela się  jako wolontariusz.

Stępień Halina- Oddział ZNP w Tarnobrzegu; Wspiera osoby starsze w SEiR Oddział ZNP w Tarnobrzegu. Opiekuje się mamą, która ma 92 lat. Jest członkiem Rady Wojewódzkiej OPZZ, członkiem Zarządu Okręgu ZNP w Rzeszowie, Prezydium Okręgu Podkarpackiego ZNP, Prezesem Oddziału ZNP w Tarnobrzegu.

Szczech Leona- Akademia Seniora; przez 30 lat pracowała z Seniorami w USA i tam też pracowała społecznie.

Szymaszek Zbigniew- Akademia Seniora; opiekowała się mamą. Czynnie działa w Tarnobrzeskim Centrum Seniora.

Turczyk Barbara- Akademia Seniora; z działalnością społeczną związana przez ponad 54 lata. Od 1973 r. pracowała przez 43 lata w ZUS, który tworzyła w Tarnobrzegu i kierowała nim do 2011 r. Od 2014 r. wiceprezes, a od 2016 r. dyrektor Banku Żywności- do chwili obecnej. Współpracuje ze 100 organizacjami wspierającymi osoby potrzebujące, organizuje zbiórki żywności, prowadzi działania edukacyjne, szkolenia, warsztaty z różnych dziedzin mające na celu włączenie społeczne dla różnych grup społecznych. Przez 2 kadencje była Przewodnicząca Rady Społecznej Poradni Rehabilitacyjnej. Była też przez 2 kadencje członkiem Rady Społecznej Szpitala w Tarnobrzegu. Była członkiem Komisji Rewizyjnej przez jedna kadencję w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Seniorów. Jest członkiem stowarzyszenia Akademia Seniora. Za prace społeczną i zawodową odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi i zawodowymi, w tym Zasłużona dla Województwa Tarnobrzeskiego.

Wrączewska Alina- Uniwersytet Trzeciego Wieku; członek UTW, wolontariuszka, opiekuje się osobami starszymi i jest członkiem parafialnego chóru.

Zych Barbara- Uniwersytet Trzeciego Wieku; pracowała i współpracowała z osobami starszymi niepełnosprawnymi i ich rodzinami w zakresie opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz świadczeniami zdrowotnymi przez ponad 30 lat. Organizowała działania piknikowe dla osób starszych i ich rodzin, działania medyczne z zakresu porad mierzenia poziomu cukru i ciśnienia, badań medycznych. Organizuje koncerty i szkolenia, wykłady i kursy.

Żyła Danuta- Uniwersytet Trzeciego Wieku; wolontariuszka- pomaga osobom niepełnosprawnym. Jest członkiem UTW- śpiewa w chórze. Aktywnie działa w Komisji Turystyki i Portu UTW.

 

Powiadom znajomego