Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
SWZ
Zał. nr 1 do SWZ_wzor_oferty
Zał. nr 1a do SWZ - JEDZ
Zał. nr 1 b do SWZ -OŚWIADCZENIE dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie
zał nr 2 do SWZ- projekt - zadanie nr 1
zał nr 2 do SWZ- projekt - zadanie nr 2
Zał. nr 2 do SWZ- projekt - Zadanie nr 3
Zał. nr 3 do SWZ zobowiazanie podmiotu trzeciego
Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
Zał. nr 5 do SWZ - oświadczenia
Zał. nr 6 do SWZ - wykaz robót
Zał. nr 7 do SWZ_wykaz osób
Zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa zadanie 1.
Zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa zadanie 2
Zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa zadanie 3
Zał. nr 9 do SWZ wytyczne tablice
_instrukcja_zaimportowania_jedz-a
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi do przetargu III
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia