W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Prawa podmiotów danych

XML

Lead

Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

1. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa na mocy art. 15-22 RODO dotyczące przetwarzania jej danych osobowych: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Wykonanie praw osoby, której dotyczą dane, może zostać ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

2. Jesteśmy zobowiązani zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazanych  w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.

  1. w sposób tradycyjny - poprzez złożenie wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny:

    - osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 lub w Sekretariacie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32;

    - przesłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg;

  2. elektronicznie - poprzez przesłanie wniosku elektronicznie:

    - z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap Urzędu Miasta Tarnobrzega:  /43m87xibay/skrytka

    - za pośrednictwem kanału komunikacyjnego, który już wcześniej został zweryfikowany przez Administratora (np. potwierdzenie adresu e-mail na etapie składania dokumentu papierowego).

3. Osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszona o dostarczenie dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować, jeżeli na podstawie posiadanych informacji nie ma możliwości potwierdzić jej tożsamość.

Czas rozpatrzenia

1. Administrator Danych udziela odpowiedzi na każde zgłoszone żądanie realizacji ww. prawa bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca. Odpowiedzi udziela się w tej samej formie, w której żądanie zostało zgłoszone, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda udzielenia odpowiedzi w innej formie.

2. W wyjątkowych sytuacjach, tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań  w danym okresie, Administrator Danych jest uprawniony do przedłużenia terminu realizacji żądania o kolejne 2 miesiące. W takim przypadku informuje on o tym osobę, której dane dotyczą, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, z podaniem przyczyny przedłużenia.

Opłaty

1. Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane  zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

2. Jeżeli okaże się, że żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata, uwzględniająca administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Administrator ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter. 

Pliki do pobrania

Przykładowy wniosek osoby, której dane dotyczą, w przedmiocie realizacji jej praw

 

Brak artykułów