W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”

OBWIESZCZENIE 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 48 ust. 7 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

 

                                             podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

Zgodnie z art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 08.05.2023 r, znak: WOOŚ.410.1.19.2023.AP.2 stwierdził, iż dla projektu dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” nie jest wymagane przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 12.04.2023 r., znak: SNZ.9020.1.18.2023.JM uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja ustaleń ,,Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 ww. ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki

pismo RDOŚ pdf, 43 kB

Powiadom znajomego