W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Ewidencje, rejestry, archiwa

XML

Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w Urzędzie Miasta Tarnobrzega:

z zakresu działania Rady Miasta:

 • Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miasta

z zakresu spraw organizacyjnych:

 • Rejestr pieczęci

 • Rejestr skarg i wniosków

 • Rejestr jednostek organizacyjnych miasta

 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

 • Archiwum zakładowe

z zakresu spraw kadrowych:

 • Ewidencja akt osobowych pracowników urzędu

z zakresu ochrony środowiska i cmentarnictwa:

 • Ewidencja wydanych zaświadczeń  dla celów otrzymania bonu paliwowego

 • Rejestr sprzętu pływającego  służącego do amatorskiego połowu ryb

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń na uprawę maku i konopi włóknistych

 • Rejestr w sprawie przetrzymywania roślin i zwierząt oraz ich uprawy i hodowli

 • Rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych  oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

 • Rejestr wniosków o  przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia

 • Ewidencja dokumentów geologicznych

 • Powiatowe archiwum geologiczne

 • Ewidencja cmentarzy i mogił wojennych

z zakresu urbanistyki, architektury i budownictwa:

 • Ewidencja przyjętych zgłoszeń o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 • Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę

 • Rejestr wydanych pozwoleń na budowę 

 • Rejestr wydanych pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego

 • Rejestr wydanych dzienników budowlanych

 • Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Tarnobrzega

 • Wykaz kart gminnej ewidencji zabytków

z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:

 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA)

 • Ewidencja gruntów i budynków

 • Rejestr cen nieruchomości

 • Ewidencja zasobu nieruchomości

 • Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

 • Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu

 • Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

 • Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

 • Baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)

z zakresu drogownictwa:

 • Ewidencja zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu drogowego

 • Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny- pojazdy ponadnormatywne

 • Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny – imprezy powodujące utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny

z zakresu komunikacji:

 • Rejestr zarejestrowanych pojazdów

 • Rejestr wydanych praw jazdy krajowych

 • Rejestr wydanych praw jazdy międzynarodowych

 • Archiwum akt zarejestrowanych pojazdów

 • Archiwum akt osobowych kierowców

 • Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców

 • Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów

 • Rejestr diagnostów

 • Rejestr instruktorów nauki jazdy

z zakresu ewidencji ludności:

z zakresu stowarzyszeń i fundacji:

z zakresu edukacji i zdrowia:

 • Ewidencja placówek niepublicznych

 • Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież, która ukończyła  szkołę podstawową , a nie ukończyła 18 roku życia

 • Ewidencja akt osobowych dyrektorów jednostek oświatowych

 • Ewidencja akt osobowych  kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Ewidencja akt osobowych pracowników zlikwidowanego  Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa, którzy nie otrzymali propozycji pracy z chwilą likwidacji zakładu

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego

z zakresu kultury, sportu i turystyki:

Brak artykułów